Dr.Öğr. Üyesi Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL

Psikiyatri Uzmanı

1981 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni bitirdi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da ihtisas eğitimine başlayarak 2010 yılında Psikiyatri Uzmanı unvanını aldı. Sonrasında Devlet Hizmeti Yükümlülüğü’nü tamamlamak üzere Ankara Elmadağ Devlet Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi’ne bağlı Nörobilim Doktora Programı’nda PhD yapmaya başladı. Elmadağ Devlet Hastanesi’nden kendi isteği ile 2014 yılı sonunda ayrıldı.

2007 yılında Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi’nden aldığı Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası’ndan sonra hayvan deneyleri yapmaya başladı. Rodentlerde psikiyatrik hastalıkların modellenerek psikofarmakolojik ajanlar veya davranışsal müdahalelerle sinir sisteminde gerçekleşen değişimlerin davranışsal analizi ve immunohistokimyasal değerlendirilmesinin yapıldığı bir BAP projesi ve çalışmalarda yer aldı. Nörobilim PhD’sini “Gabapentinin Sıçanlarda Uyku Deprivasyonu İle Oluşturulacak Şizofreni Benzeri Tablo Üzerine Olan Davranışsal Etkileri” konulu tez çalışması ile 2017 yılında tamamlayarak bilim doktorası unvanını da almış oldu.

Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makalelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası kitap bölümleri vardır.  Çok sayıda kongre, konferans ve sempozyumda bilimsel konuşmaları olmuştur. Bir adet ulusal, bir adet de uluslararası poster ödülü vardır. 2015-2017 yılları arasında birinde yürütücü birinde araştırmacı olduğu iki adet TÜBİTAK-3001 Projesi tamamlamıştır. Bilimsel ilgi alanları; şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, uyku bozuklukları, bağımlılık, psikofarmakoloji, deney hayvanlarında psikiyatrik hastalık modellemeleri ve nörofelsefedir.

Türk Tabipleri Birliği Üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Üyesi’dir. Türkiye Psikiyatri Derneği Nörobilim ÇB ile Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB’nde görev yapmaktadır. 2010 yılından beri Klinik Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2015 yılından beri The Journal of Neurobehavioral Sciences Yayın Kurulu Üyeliği yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evlidir.