Prof.Dr. Osman ÇEREZCİ

Akdemisyen

Prof.Dr.Osman ÇEREZCİ, Merzifon’da doğmuştur.İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde  19 yıl Bölüm Başkanlığı yapmış olup Bölümün kuruluş ve gelişmesine katkı sağlamıştır.1994 ‘de Doçent,.1995’ de Profesör unvanı almıştır.Sakarya Üniversitesinde 9 yıl Fen bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır.Sakarya Üniversitesinde  EMC, Elektromanyetik  Test-Araştırma   Laboratuarını  kurmuştur. Türk Akreditasyon Kurumunun EMC   akreditasyon çalışmalarında ve Türk Standartları Enstitüsünün Güvenli Yeşil Bina Belgelendirme çalışmalarında Teknik Uzman olarak görev yapmıştır. Ayrıca Baz istasyonu-trafo,yüksek gerilim kaynaklı elektromanyetik alan ölçüm, inceleme-kontrol  çalışmaları ile Belediyelere toplumsal hizmetler vermektedir. İlgi Alanları ; Elektromagnetik Kirlilik; Elektromagnetik Alanlar; Elektromagnetik Dalgaların Yayılmaları, Biyolojik Etkileri ve Elektromagnetik Uyumluluk,Mikro Dalgalar olup  yayınlanmış 8 adet ders kitabı  ile çok sayıda Ulusal ve Uluslar arası bildiri ve makaleleri vardır.