Psikiyatrist Doç.Dr. Oğuz TAN İLE İLGİLİ VİDEOLAR
(228 Video)

Doç.Dr. Oğuz TAN

Psikiyatrist

OĞUZ TAN

1969’da İstanbul’da doğdu. 1994’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Kütahya’da pratisyen hekim olarak çalıştı. 2002’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanı oldu. 2020 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentlik unvanını alan Tan, Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve aynı üniversiteye bağlı Feneryolu Tıp Merkezi müdürü olarak görev yapmaktadır. Edebiyata ve klasik Türk müziğine ilgi duyan Oğuz Tan evli ve iki çocuk babasıdır.

Kitapları

Takıntılar (Timaş Yayınları, 2004)

Korkacak Ne Var (Timaş Yayınları, 2004)

Depresyon (Timaş Yayınları, 2008)

Akademik Eserleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Smoking Prevalence, Nicotine Dependence and Impulsivity in Obsessive Compulsive Disorder. Tan O, Koroglu A. International Journal of Mental health and Addiction (IJMA) 2018. DOI: 10.1007/s11469-018-9949-x

Decreased Global Field Synchronization of Multichannel Frontal EEG Measurements in Obsessive Compulsive Disorders. Özçoban MA, Tan O, Aydın S, Akan A. Med Biol Eng Comput 2018;56(2):331-338.

The impact of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on executive functioning of drug-free patients with treatment-resistant depression. Şalçini C, Hızlı Sayar G, , Çebi M, Tan O, Kağan G, Tanrıdağ O. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; DOI: 10.1080/24750573.2017.1421398.

Seasonal mood changes in patients with obsessive-compulsive disorder. Tan O, Metin B, Onen Unsalver B, Hizli Sayar. Psychiatry Res 2017;258:166-170.

EEG complexity and frequency in chronic residual schizophrenia. Tan O, Aydın S, Sayar GH, Gursoy D. Anadolu Psikiyatri Derg. Anadolu Psikiyatri Derg 2016; 17(5): 385-392.

Symptom Dimensions, Smoking and Impulsiveness in Obsessive-Compulsive Disorder. Tan O, Taş C. Psychiatr Danub 2015; 27(4):397-405.

Classification of obsessive-compulsive disorder by EEG complexity and hemispheric dependency measures. Aydin S, Arica N, Ergul E, Tan O. International Journal of Neural Systems. 2015;25(3):1550010.

A Hybrid Artificial Intelligence Method to Classify Trichotillomania and Obsessive Compulsive Disorder. Erguzel TT, Ozekes S, Hizli Sayar G, Tan O, Tarhan N. Neurocomputing 2015; 161:220-228.

Combining transcranial magnetic   stimulation and cognitive-behavioral therapy in treatment resistant obsessive-compulsive disorder. Tan O, Sayar GH, Ünsalver BÖ, Arat MM, Karamustafalıoğlu O. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 180-188.

Feature Selection and Classification of Electroencephalographic Signals: An Artificial Neural Network and Genetic Algorithym-Based Approach. Erguzel TT, Ozekes S, Tan O, Gultekin S. Clinical EEG and Neuroscience 2015 Oct;46(4):321-6.

EEG power, cordance and coherence differences between unipolar and bipolar depression. Tas C, Cebi M, Tan O, Hızlı-Sayar G, Tarhan N, Brown EC. J Affect Disord. 2015;172:184-190.

Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet. Sayar GH, Tan O, Eryilmaz G, Ozten E, Salcini C, Tarhan N. Anadolu Psikiyatri Derg 2013;14:287-9.

Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients. Hızlı Sayar G, Ozten E, Tan O, Tarhan N. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013;9:501–504.

Efficacy of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant depression. Tarhan N, Sayar GH, Tan O, Kağan G. Clinical EEG and Neuroscience 2012; 43(4):279-84.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Obsessive-compulsive Adults with and without Childhood ADHD Symptoms. Tan O, Metin B, Metin S. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders 2016;8(3).131-138. 

Personalized treatment of obsessive-compulsive disorder. Radiology, EEG, pharmacogenetics and biochemistry. Tan O. Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2015:13(2):69-83.

 A Review on Biomarkers for Treatment Response in Major Depressive Disorder. G Hizli Sayar, BÖ Ünsalver, Tan O. Sch J App Med Sci 2013; 1(6):778-782

Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality in patients with non-seasonal depression. Ağargün MY, Hızlı Sayar G, Bulut H, Tan O. ChronoPysiology and Therapy 2013;3:53-59.

Exacerbation of obsessions with modafinil in 2 patients with medication-responsive obsessive-compulsive disorder. O Tan, A Coban, N Tarhan, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G Hizli, O Ates, H Bulut. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2008;10(2):164-5.

Antidepressant Effect of 58 Sessions of rTMS in a Pregnant Woman With Recurrent Major Depressive Disorder: A Case Report. O Tan, N Tarhan, A Coban, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G Hizli, O Ates, H Bulut. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2008;10(1):69-71.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Neurocognitive effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in drug free treatment-resistant depression patients. G. Hizli Sayar, C. Salcini, O. Tan. ECNP 2015, 31 August-2 September 2015, Amsterdam. European Neuropsychopharmacology 2015; 25(supp2): 299-300.DOI:10.1016/S0924-977X(15)30361-8

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Obsessive-Compulsive Disorder. 13th Annual World Congress of Society for Brain Mapping and Therapeutics. April 8-10 2016, Miami, Florida, USA.

  Pharmacogenetic practices in obsessive-compulsive disorder. Presented in the 7th International Congress on Psychopharmacology. April 15-19, 2015 (in symposium called “Is personalized treatment possible in psychiatry?”) Published in the Congress Book

Aydın S, Ergül E, Arica N, Tan O. Complexity and Coherence Analysis on EEG of Patients with Obsessive Compulsive Disorder Conference: FEPS2014, Joint Meeting of the FEPS and the Hungarian Physiological Society, At Budapest, Hungary.

Investigation the Level of Neural Synchronization by Using Global Field Synchronization Method in Obsessive Compulsive Disorder. Ozcoban MA, Kara S, Tan O, Aydin S. Presented in the 18th National Biomedical Engineering Meeting (BİYOMUT). October 16-17, 2014, Istanbul, Published in the Congress Book.

Safety of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. Presented in the 1st Istanbul-Eurasion Regional Congress of Biological Psychiatry in Istanbul, 27-31 May 2012. (A symposium called ''rTMS as a Teatment Strategy in Psychiatry''.) Published in the Congress Book

Efficacy of High Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression. 7th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 1st Joint Meeting of ECNS/ISBET/ISNIP, Istanbul, September 14-18, 2010.

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatric Disorders. Presented in the 8th World Congress of Biological Psychiatry. June 28th-July 3rd, 2005. Vienna, Austria. Published in the Congress Book and The World Journal of Biological Psychiatry. 

Transcranial Magnetic Stimulation in Refractory Depression. Presented in the 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), September 29-October 2, 2004, in California, USA. Published in the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Mesial temporal lobe epilepsy and depression. 24th International Epilesy Congress, Buenos Aires, May 13-18, 2001 (published in the journal of Epilepsia, Volume 42, Supplement 2, Page 25, 2001. 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Çoban DA, Tan O. Cocukluk Cagi Travmasi ile Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Komorbid Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu ve Durtusellik Arasindaki Iliski. Archives of Neurospychiatry Kabul Tarihi: 11.07.2019 - DOI: 10.29399/npa.23654.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon. Özçoban MA, Akan A, Tan O, Aydın S. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2017. DOI: 10.19113/sdufbed.47821

Electroencephalographic complexity and decreased randomness in drug-naive obsessive-compulsive patients. Tan O, Aydın S. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017.

The prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among distinct symptom dimensions in adult patients with obsessive-compulsive disorder. Tan O, Çoban DA. Journal of Mood Disorders. 2016 6(4):211-7.

The correlations of nicotine addiction with the levels of impulsiveness, depression and anxiety in obsessive-compulsive patients. Tan O, Sayar GH, Unsalver BO, Arat MM, Karamustafalioglu O. Journal of Dependence. 2014, 15(3):124-133.

Tedaviye dirençli şizofreni. Yeni Symposium. Volume 37, Issue:4, Page 75, 1999.

Kardiyak hastalarda psikofarmakoloji. Yeni Symposium. Volume 36, Issue 1-2, Page 41, 1998.

Nöropsikoendokrinoloji. Yeni Symposium. Volume 35, Issue 2-3, Page 78, 1997.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Obsesif kompülsif bozukluk ve bipolar bozukluk birlikteliği. 2nci Psikiyatri Zirvesi ve 9ncu Ulusal Anksiyete Kongresi, 8-12 Mart 2017, Belek-Antalya.

Transkranyal Manyetik Uyarım Tedavisi Uygulamaları Kursu. 2nci Psikiyatri Zirvesi ve 9ncu Ulusal Anksiyete Kongresi, 8-12 Mart 2017, Belek-Antalya.

 Obsesif kompülsif bozuklukta EEG senkronizasyon değerlerinin destek vektör makinaları yöntemiyla sınıflandırılması. Tan O, Özçoban MA, Aydın S. Biyomut 2016 XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 3-5 Kasım, Seferihisar-İzmir.

Obsesif kompülsif bozukluk hastalarında klinik değerlendirme ölçekleriyle EEG senkronizasyonu arasındaki korelasyon. Özçoban MA, Tan O, Kara S, Aydın S. Biyomut 2016 XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 3-5 Kasım, Seferihisar-İzmir.

Obsesif kompülsif bozukluğun EEG ölçümüne dayalı Fourier dipol yaklaşımı ile incelenmesi. Özçoban MA, Aydın S, Kara S, Tan o. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi Bodrum-Muğla, 15-18 Ekim 2015.

Tardif diskinezi gelişmiş, psikotik semptomları olan, nöbet geçiren bir obsesif kompülsif bozukluk olgusu. 1. Psikiyatri Zirvesi ve 8. Anksiyete Bozuklukları Kongresi, Antalya, 2-6 Mart 2016.

İstanbul’da Genç Olmak. XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 21-24 Mart 2007. (İstanbul’da Yaşamak konulu panelde).

Kekemelik Tedavisinde Konuşma Terapisi ve Nöroterapi Kombinasyonu. Tarhan N, Tan O, Baripoğlu S, Araslan L, Gümüşel L. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği III. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocatepe Kültür Merkez, Ankara, 2-4 Haziran 2005.

Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen depremde bedensel travmaya uğrayan kişilerde afet algısının araştırılması. 4th Spring Symposium poster report, Antalya, 2000.

Diğer Makaleler

Obsesif kompülsif bozuklukta transkraniyal manyetik uyarım tedavisi. TAN O, Karamustafalıoğlu O. Türkiye Klinikleri 2017;10(2):106-116.

Bipolar bozuklukta transkraniyal manyetik uyarım tedavisi. Tan O, Hızlı Sayar G. Türkiye Klinikleri 2017;10(2):94-105.

Depresyon ve bellek bozukluğu. Türkiye Klinikleri 2007;3(40):9-19.

Kitap Bölümleri

Obsesif kompülsif bozukluk tanı ve sağaltımı. “Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi” içinde. Ed: Hüseyin Biçeroğlu, İntertıp Yayınevi, İzmir, 2018.

Antipsikotikler. Tan O, Karamustafalıoğlu O. Temel ve Klinik Psikiyatri içinde. Editör: Karamustafalıoğlu O. Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018.

Subklinik Epileptiform Deşarjlar. Tan O. Havacılık ve Uzay Psikolojisi içinde. Yazan: Çetingüç M. Nobel Yayınevi, İstanbul, 2016.

Çeviri

Beyin Uyarım Yöntemleri. Tan O. Kaplan Sadock Psikiyatri Davranış Bilimleri/Klinik Psikiyatri içinde. Editörler: Benjamin J Sadock, Virginia A Sadock, Pedro Ruiz. Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2016.

Çeviri Editörlüğü

Evlilik Terapisi. Prestij yayınları, İstanbul, 2016.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Smoking Prevalence, Nicotine Dependence and Impulsivity in Obsessive Compulsive Disorder. Tan O, Koroglu A. International Journal of Mental health and Addiction (IJMA) 2018. DOI: 10.1007/s11469-018-9949-x

The impact of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on executive functioning of drug-free patients with treatment-resistant depression. Şalçini C, Hızlı Sayar G, , Çebi M, Tan O, Kağan G, Tanrıdağ O. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018 Jan; DOI: 10.1080/24750573.2017.1421398.

Decreased Global Field Synchronization of Multichannel Frontal EEG Measurements in Obsessive Compulsive Disorders. M. Akif Özçoban, Oguz Tan, Serap Aydın, Aydın Akan. Medical & Biological Engineering & Computing 2018;56(2):331-338. DOI: 10.1007/s11517-017-1689-8

Seasonal mood changes in patients with obsessive-compulsive disorder. Tan O, Metin B, Onen Unsalver B, Hizli Sayar G. Psychiatry Research 2017;258:166-170. 10.1016/j.psychres.2016.04.088

EEG complexity and frequency in chronic residual schizophrenia. Tan O, Aydın S, Sayar GH, Gursoy D. Anadolu Psikiyatri Derg. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(5): 385-392.

Symptom Dimensions, Smoking and Impulsiveness in Obsessive-Compulsive Disorder. Tan O, Taş C. Psychiatr Danub 2015; 27(4):397-405.

Classification of obsessive-compulsive disorder by EEG complexity and hemispheric dependency measures. Aydin S, Arica N, Ergul E, Tan O. International Journal of Neural Systems. 2015;25(3):1550010 (pages)

A Hybrid Artificial Intelligence Method to Classify Trichotillomania and Obsessive Compulsive Disorder. Turker Tekin Erguzel, Serhat Ozekes, Gokben Hizli Sayar, Oguz Tan, Nevzat Tarhan. Neurocomputing 2015; 161:220-228.

Combining transcranial magnetic   stimulation and cognitive-behavioral therapy in treatment resistant obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 180-188. Tan O, Sayar GH, Ünsalver BÖ, Arat MM, Karamustafalıoğlu O.

Feature Selection and Classification of Electroencephalographic Signals: An Artificial Neural Network and Genetic Algorithym-Based Approach. Erguzel TT, Ozekes S, Tan O, Gultekin S. Clinical EEG and Neuroscience 2015 Oct;46(4):321-6.

EEG power, cordance and coherence differences between unipolar and bipolar depression. Tas C, Cebi M, Tan O, Hızlı-Sayar G, Tarhan N, Brown EC. J Affect Disord. 2015;172:184-190.

Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet. Sayar GH, Tan O, Eryilmaz G, Ozten E, Salcini C, Tarhan N. Anadolu Psikiyatri Derg 2013;14:287-9.

Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients. Hızlı Sayar G, Ozten E, Tan O, Tarhan N. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013;9:501–504.

Efficacy of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant depression. Tarhan N, Sayar GH, Tan O, Kağan G. Clinical EEG and Neuroscience 2012; 43(4):279-84.

Depresyon ve bellek bozukluğu. Türkiye Klinikleri. Volume 3, Issue:40, Page 9-19, 2007.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Obsessive-compulsive Adults with and without Childhood ADHD Symptoms. Tan Oguz, Metin B, Metin S. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders 2016;8(3).131-138. 

Personalized treatment of obsessive-compulsive disorder. Radiology, EEG, pharmacogenetics and biochemistry. Tan O. Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2015:13(2):69-83. DOI: 10.2174/1875692114999160502125620

 A Review on Biomarkers for Treatment Response in Major Depressive Disorder. G. Hizli Sayar, B. Ö. Ünsalver, O. Tan. Sch. J. App. Med. Sci., 2013; 1(6):778-782

Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality in patients with non-seasonal depression. Ağargün MY, Hızlı Sayar G, Bulut H, Tan O. ChronoPysiology and Therapy 2013;3:53-59.

Exacerbation of obsessions with modafinil in 2 patients with medication-responsive obsessive-compulsive disorder. O Tan, A Coban, N Tarhan, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G Hizli, O Ates, H Bulut. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2008;10(2):164-5.

Antidepressant Effect of 58 Sessions of rTMS in a Pregnant Woman With Recurrent Major Depressive Disorder: A Case Report. O Tan, N Tarhan, A Coban, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G Hizli, O Ates, H Bulut. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2008;10(1):69-71.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Neurocognitive effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in drug free treatment-resistant depression patients. G. Hizli Sayar, C. Salcini, O. Tan. ECNP 2015, 31 August-2 September 2015, Amsterdam. European Neuropsychopharmacology 2015; 25(supp2): 299-300.DOI:10.1016/S0924-977X(15)30361-8

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Obsessive-Compulsive Disorder. 13th Annual World Congress of Society for Brain Mapping and Therapeutics. April 8-10 2016, Miami, Florida, USA.

  Pharmacogenetic practices in obsessive-compulsive disorder. Presented in the 7th International Congress on Psychopharmacology. April 15-19, 2015 (in symposium called “Is personalized treatment possible in psychiatry?”) Published in the Congress Book

Aydın S, Ergül E, Arica N, Tan O. Complexity and Coherence Analysis on EEG of Patients with Obsessive Compulsive Disorder Conference: FEPS2014, Joint Meeting of the FEPS and the Hungarian Physiological Society, At Budapest, Hungary Investigation the Level of Neural Synchronization by Using Global Field Synchronization Method in Obsessive Compulsive Disorder. Ozcoban MA, Kara S, Tan O, Aydin S. Presented in the 18th National Biomedical Engineering Meeting (BİYOMUT). October 16-17, 2014, Istanbul, Published in the Congress Booka

Safety of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. Presented in the 1st Istanbul-Eurasion Regional Congress of Biological Psychiatry in Istanbul, 27-31 May 2012. (A symposium called ''rTMS as a Teatment Strategy in Psychiatry''.) Published in the Congress Book

Efficacy of High Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression. 7th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 1st Joint Meeting of ECNS/ISBET/ISNIP, Istanbul, September 14-18, 2010.

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatric Disorders. Presented in the 8th World Congress of Biological Psychiatry. June 28th-July 3rd, 2005. Vienna, Austria. Published in the Congress Book and The World Journal of Biological Psychiatry. 

Transcranial Magnetic Stimulation in Refractory Depression. Presented in the 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), September 29-October 2, 2004, in California, USA. Published in the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Mesial temporal lobe epilepsy and depression. 24th International Epilesy Congress, Buenos Aires, May 13-18, 2001 (published in the journal of Epilepsia, Volume 42, Supplement 2, Page 25, 2001. 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon. Özçoban MA, Akan A, Tan O, Aydın S. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2017. DOI: 10.19113/sdufbed.47821

Electroencephalographic complexity and decreased randomness in drug-naive obsessive-compulsive patients. Tan O, Aydın S. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. Haziran 2017.

The prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among distinct symptom dimensions in adult patients with obsessive-compulsive disorder. Tan O, Çoban DA. Journal of Mood Disorders. 2016, 6(4):211-7.

The correlations of nicotine addiction with the levels of impulsiveness, depression and anxiety in obsessive-compulsive patients. Tan O, Sayar GH, Unsalver BO, Arat MM, Karamustafalioglu O. Journal of Dependence. 2014, 15(3):124-133.

Tedaviye dirençli şizofreni. Yeni Symposium. Volume 37, Issue:4, Page 75, 1999.

Kardiyak hastalarda psikofarmakoloji. Yeni Symposium. Volume 36, Issue 1-2, Page 41, 1998.

Nöropsikoendokrinoloji. Yeni Symposium. Volume 35, Issue 2-3, Page 78, 1997.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Obsesif kompülsif bozukluk ve bipolar bozukluk birlikteliği. 2nci Psikiyatri Zirvesi ve 9ncu Ulusal Anksiyete Kongresi, 8-12 Mart 2017, Belek-Antalya.

Transkranyal Manyetik Uyarım Tedavisi Uygulamaları Kursu. 2nci Psikiyatri Zirvesi ve 9ncu Ulusal Anksiyete Kongresi, 8-12 Mart 2017, Belek-Antalya.

 Obsesif kompülsif bozuklukta EEG senkronizasyon değerlerinin destek vektör makinaları yöntemiyla sınıflandırılması. Tan O, Özçoban MA, Aydın S. Biyomut 2016 XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 3-5 Kasım, Seferihisar-İzmir.

Obsesif kompülsif bozukluk hastalarında klinik değerlendirme ölçekleriyle EEG senkronizasyonu arasındaki korelasyon. Özçoban MA, Tan O, Kara S, Aydın S. Biyomut 2016 XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 3-5 Kasım, Seferihisar-İzmir.

Obsesif kompülsif bozukluğun EEG ölçümüne dayalı Fourier dipol yaklaşımı ile incelenmesi. Özçoban MA, Aydın S, Kara S, Tan o. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi Bodrum-Muğla, 15-18 Ekim 2015.

Tardif diskinezi gelişmiş, psikotik semptomları olan, nöbet geçiren bir obsesif kompülsif bozukluk olgusu. 1. Psikiyatri Zirvesi ve 8. Anksiyete Bozuklukları Kongresi, Antalya, 2-6 Mart 2016.

İstanbul’da Genç Olmak. XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 21-24 Mart 2007. (İstanbul’da Yaşamak konulu panelde).

Kekemelik Tedavisinde Konuşma Terapisi ve Nöroterapi Kombinasyonu. Tarhan N, Tan O, Baripoğlu S, Araslan L, Gümüşel L. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği III. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocatepe Kültür Merkez, Ankara, 2-4 Haziran 2005.

Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen depremde bedensel travmaya uğrayan kişilerde afet algısının araştırılması. 4th Spring Symposium poster report, Antalya, 2000.

Diğer yayınlar

Subklinik epileptiform deşarjlar ve havacılık. Havacılık Tıbbı Bülteni. Volume 1, Issue: 4, Page 16-17, 2007.

Antipsikotikler. “Temel ve Klinik Psikiyatri” içinde. Ed: Oğuz Karamustafalıoğlu. Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018.

Obsesif kompülsif bozukluk tanı ve sağaltımı. “Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi” içinde. Ed: Hüseyin Biçeroğlu, İntertıp Yayınevi, İzmir, 2018.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İstanbul Tabip Odası

Türkiye Psikiyatri Derneği

The EEG and Clinical Neuroscience Society

Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği

Tedavisel Beyin Haritalaması Derneği

Verdiği Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

 Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

  3

 

  28

 Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

  3

 

  22

İlkbahar

 Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

  3

 

 

 Psikofarmakoloji ve Psikopatoloji

  3

 

 

2013-2014

Güz

 Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

  3

 

  47

 

 

 

 

İlkbahar

 Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

  3

 

  27

 Psikofarmakoloji ve Psikopatoloji

  3

 

  38

2014-2015

Güz

Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

3

 

67

2014-2015

Güz

Psikofarmakoloji ve Psikopatoloji

3

 

18

2014-2015

İlkbahar

Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

3

 

 

2014-2015

İlkbahar

Psikofarmakoloji ve Psikopatoloji

3

 

 

2015-2016

Güz

Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

3

 

56

2015-2016

Güz

Psikofarmakoloji ve Psikopatoloji

3

 

23

2015-2016

İlkbahar

Psikofarmakoloji ve Psikopatoloji

3

 

62

2016-2017

Güz

Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

3

 

44

2016-2017

Güz

Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon

3

 

26

2016-2017

İlkbahar

Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

3

 

18

2016-2017

İlkbahar

Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon

3

 

72

2017-2018

Güz

Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

3

 

56

2017-2018

Güz

Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon

3

 

53

2017-2018

İlkbahar

Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon

3

 

66

2017-2018

İlkbahar

Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon

3

 

97

 

Diğer bilimsel etkinlikler

Southern Clinics of Istanbul Eurasia (SCIE) dergisi Editorial Board üyesi