Dr.Öğr. Üyesi Aslı Zeynep BAŞABAK BHAIS

Klinik Psikolog

2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Programını "Madde Kullanım Bozukluğu Olanlarda Yaşam Kalitesi Terapisi: Nüks ve Duygu Düzenleme Üzerine Etkisi” adlı teziyle bitiren Başabak, 2011 Yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan, 2007 yılında da Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur.

Pozitif Psikoterapi, Yaşam Kalitesi Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Aile Terapisi eğitimlerinin yanında Farkındalık Terapisi, Alkol ve Madde Bağımlılığı, İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı eğitimleri ve Sorun Çözme Terapisi eğitimini de almıştır.

Bağımlılık alanında çalışmaya 2010 yılında Prof. Dr. Kültegin Ögel'in kurucu olduğu Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği'nde başlamıştır. Bu dönemde Kültegin Ögel'in cezaevleri için geliştirilen ve sonrasında AMATEM’lerde ve denetimli serbestlik programlarında da kullanılan Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Programı'nın (SAMBA) ve SAMBA Aile Eğitimi Programının hem geliştiricilerinden hem de uygulayıcılarındandır.

Yine 2010 - 2012 yılları arasında Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen hükümlülerin tekrar suç işlemeye yönelik risk değerlendirmelerini içeren cezaevi projesinde proje asistanı olarak görev almıştır. Yine Kültegin Ögel'in danışmanlığını yaptığı Unicef ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü “Eğitimevleri için İyileştirici Ortam Uygulama Ölçütleri” projesinde de proje asistanı olarak görev almıştır.

Başabak, 2012 yılından itibaren NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ile Davranışsal Bağımlılıklar başta olmak üzere dürtüsellik ve eşlik ettiği bozukluklar üzerinde çalışmaktadır. Bu dönemde de bağımlılık alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. 

Yayınlar 

Ögel K., Çelikel H., Başabak A., (2017), Aile Bağımlık Profil İndeksinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği, Klinik Psikiyatri, (20) 4 : 255-262.

Dilbaz N., (2013), Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma Kitabı, Ankara, Bağımlılığı Olan Ergen ve Erişkinlerde Kaymayı Anlama ve Önleme Bölümü

Ögel K., Başabak A. (2012). Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA). Aile Eğitimi Uygulayıcı Kılavuzu. Yeniden Yayınları, İstanbul

Ögel K., Koç C., Aksoy A., Başabak A, Evren C. (2012). Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA). Yeniden Yayınları, İstanbulBaşabak, A. (2011). Antisosyal ve borderline kişilik bozukluklarında ortak bir fenomen olarak dürtüsellik ve öfke. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Ögel, K., Koc, C., Karalar, B., Başabak, A., Aksoy, A., İşmen, M., Yeroham, R.. (2011). Effectiveness of an addiction treatment program called SAMBA: A pilot study. Bulletin of Clinical Psychopharmacology; 21(Suppl. 2): 150-1

Ögel, K., Başabak, A., Koc, C., Aksoy, A., Karadayı, G.(2011). Psychometric properties   of different forms of the Addiction profile index (BAPI). Bulletin of Clinical 

Psychopharmacology;21(Suppl. 2):151

Ögel, K., Başabak, A., Evren, C. (2011). Bağımlılık profil indeks'inin (BAPİ) kadınlarda geçerlilik ve güvenilirliği. 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 

poster sunumu, 08-11 Aralık, Antalya.

Ögel, K., Koç, C., Başabak, A., Aksoy, A., Karadayı, G., Yeroham, R. (2011). Cezaevinde kalan kişilerde şiddetli madde isteğini (craving) belirleyen etkenler. 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, poster sunumu, 08-11 Aralık, Antalya.