Uzm. Psk. Ahmet YILMAZ

Erişkin Psikiyatristi

1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Lisans öğrenimi süresince Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Madde Tedavi Merkezinde klinik stajını yapmıştır.

Mezuniyet sonrası 2008-2013 yılları arasında özel danışmanlık merkezlerinde ve kamu kurumlarında psikolojik danışmanlık, ölçme ve değerlendirme, kurumsal eğitim ve seminerler alanlarında hizmet vermiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda görev yaptı. Şubat 2013 yılında Kocaeli Özel Denge Tıp Merkezinde Ergen ve Yetişkin Psikiyatri biriminde bir yıl çalıştıktan sonra Mart 2014 yılından bu yana NPİSTANBUL Hastanesi Alkol ve Madde Tedavi Merkezinde görev yapmakta ve aynı zamanda Üsküdar Üniversitesinde ders vermektedir.

Çeşitli belediyelerde ailelere yönelik çocuk ve ergen eğitimiyle ilgili seminerler veren Psikolog Ahmet YILMAZ ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı ve T.C. Başbakanlık koruma polislerine yönelik algı, dikkat, stres yönetimi, iletişim ve motivasyon konusunda eğitimler vermiştir.

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR ile Çözüm Odaklı Terapi eğitimini Dr.Öğr. Üyesi Nevin DÖLEK ile tamamlamış olan Psikolog Ahmet YILMAZ aynı zamanda merkezi Almanya’da bulunan Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi eğitimine 2008 yılından itibaren Dr.Öğr. Üyesi Rukiye HAYRAN’ın süpervizyonu eşliğinde devam etmektedir. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, WIAS, WISC-R Testi ve Projektif Çizim Testleri Uygulayıcı Sertifikasına sahiptir. Bender Gestalt Motor Algı Testi, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi,Projektif Çizim Testleri eğitim programlarını tamamlamıştır. “İhmal, İstismar ve Suça Sürüklenen Çocuklar” ile “Alkol ve Madde Bağımlılığı” uzmanlık alanlarıdır.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Fakültesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda adli psikoloji yüksek lisansını yapan Psikolog Ahmet YILMAZ’ın bu alanla ilgili ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çalışmaları bulunmaktadır.

Katıldığı Kongreler ve Sunduğu Bildirimler:

  1. Yılmaz, A. “İnternet Bağımlılığı ve Aile Tutumları”. 13.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2008 (Sunum).
  2. Yılmaz, A., Özmen, G., Akkapulu, F., Canabakan, N. “ Suça Sürüklenmiş, Yuvada Kalan ve Aile Yanında Kalan Üç Grup Çocuğun Çizim Testleri ile Değerlendirilmesi” 2. Ulusal Rorschach ve Projektif Testleri Kongresi, İstanbul, 2012 (Sunum).
  3. Özmen, G.,Yılmaz, A., Kaşıkçı, G., Yalçın, M.A., İşcan M.Y., Yorulmaz, A. “ Self-InjuryandChildren in ConflictwithLaw.” Proc. International Association of ForensicSciences, 19. World Meeting, Funchal, Madeira, Portugal, 2011. (Oral Presentation)
  4. Özmen, G.,Yılmaz, A., Yalçın, M.A., Kaşıkçı, G., Akkapulu, F., Yorulmaz, A. “ SexualAbuseandDrawingTests.” Proc. International Association of ForensicSciences, 19. World Meeting, Funchal, Madeira, Portugal, 2011. (Oral Presentation)
  5. Özmen, G.,Yılmaz, A., Demir, T., Akkapulu, F. “ Anksiyete Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarda Projektif Çizim Testleri.” 2. Ulusal Rorschach ve Projektif Testleri Kongresi, İstanbul, 2012 (Sunum).
  6. Güçhan, S. A., Özmen, G., Güven, T. A., Yılmaz, A. “ CrimeAwarenessand Self-Esteem Evaluation in CounterfeitHandbagsConsumers.” Congress of the International Academy of Legal Medicine, 22. World Meeting, Istanbul, Turkey, 2012. (Oral Presentation)
  7. Özkan, F., Özmen, G., Yılmaz, A., Akkapulu, F. ''ProjectiveDrawing Test WithChildren in ConflictWiththeLaw''. ICFS 2013 :XIV. International Conference on ForensicSciences, London, England 2013 (Oral Presentation).
  8. “Anksiyete Bozukluklarında Pozitif Psikoterapi” 7. Ulusal Anksiyete Kongresi, 18-21 Eylül 2014, KKTC (Sunum)
  9. Gül,C.,Noyan,C.O.,Yılmaz,A.,Işıntaş,M.,Nurmedov,S.,Dilbaz,N.“Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Bireylerin Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışlarının Çocukluk Dönemi İhmal ve İstismar İle İlişkisi”.İnteraktif Eğitim ve Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanım Kongresi, KKTC,2015 (Poster).

 

Görev Aldığı Projeler:

2012 – 2013 Maltepe Gençlik ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Çocuk ve Ergenlerle Rehabilitasyon çalışması

2012 – 2014 Projektif Çizim Testlerinin Türkçeye adaptasyon ve standardizasyonu çalışması

2014 – 2015 Bursa İli Aile Hekimlerine yönelik “ Madde Zararlı Kullanımının Çok Boyutlu Önlenmesi” eğitici eğitimi

 

Yayınlanan Makaleleri:

“Anksiyete Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarda Projektif Çizim Testleri” Yansıtma Dergisi, sayı 20, Aralık 2013.

“Suça Sürüklenmiş, Yuvada Kalan ve Aile Yanında Kalan Üç Grup Çocuğun Çizim Testleri ile Değerlendirilmesi” Yansıtma Dergisi, sayı 20, Aralık 2013.