Dr.Öğr. Üyesi Hatice Yıldız BURKOVİK

Psikolog

1962 yılı İstanbul doğumludur. 

İlkokul eğitimini Osmangazi İlkokulu’ nda 1968-1972 yılında, ortaokul ve lise eğitimini  Kadıköy Kız Lisesi’ nde 1972-1978 yılları arasında tamamladı.

1980 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümüne girdi ve 1984’ de mezun oldu. 

1985-1988 yılları arasında İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Psikoloji Laboratuarında Psikolojik testler ile ilgili eğitim aldı.

1986-1988 yılları arasında 1 yıllık dönem içinde Çekirdek Çocuk Yuvasında, diğer dönemde ise  Tepebaşı Vatan Hastanesi Diyaliz Merkezinde  Psikolog olarak çalıştı ve belirli dönemlerde süpervizyon alarak bireysel psikoterapi uyguladı.

1988-1998 yılları arasında GATA H.paşa Eğt. Hst. Psikiyatri Kliniğinde psikolog kadrosunda görev yaparak Psikoloji laboratuarını kurdu ve aynı zamanda stajyer psikologlara psikolojik testler konusunda eğitim verdi. 

1990 senesinden itibaren Almanya Überlingen Moreno Enstitüsüne bağlı olarak Psikodrama eğitimi veren Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama enstitüsünde “Psikodrama Asistanlık” temel eğitimini tamamladıktan sonra , “Psikodrama terapötü” ünvanını almaya hak kazanmak amacıyla Üst Aşama Eğitim Grubuna devam etti, eğitim aşaması süresini tamamlayarak tezini verdi ve  “ Psikodrama Terapistliği Belgesi” alarak  Koruyucu ve Tedavi Edici Ruh Sağlığı alanında Psikodramayı birey, aile ve gruplarda bağımsız olarak uygulamaya hak kazandı. 

1997-98 Güz Döneminde İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans programına başladı ve Nisan 2000’ de “ Sokakta Yaşayan Evden Kaçmış Çocukların WISC-R Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi”  başlığı altındaki Uzmanlık tezini verdi. 

1998 yılında Memory Center da Klinik Psikoloji Birim Sorumlusu olarak çalışmaya devam ederken , 2012 den itibaren NP Istanbul Beyin Hastanesinde  Psikoloji Hizmetleri Genel Koordinatörü olarak görevlendirildi. Özellikle çalıştığı alanlar: Stres yönetimi, Kaygı Bozuklukları, Panik Atak, Sosyal Fobi, Korkular  olup, "The Brain Resource Company" direktörlerinden Dr. Kamran Fallahpour tarafından eğitimini aldığı Neuro-Bio Feedback ve Rehacom tekniklerini de gerektiğinde kullanmaktadır. Ayrıca EFT 1-2 Association’s Practitioner Certificate’ i olup (Dr İnci Erkin -AAMET tarafından-) bazı psikolojik vakalarda EFT yi kullanmaktadır. 

2004-2009 arasında 5 yıl SkyTürk Televizyonunda Toplum ruh sağlığı konusunda koruma ve bilgilendirme amaçlı olarak devam eden, canlı olarak yayınlanan PSİKOYORUM programında  sunuculuk yapmıştır.

2012-13 öğretim döneminden itibaren T.C Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Lisans son sınıf öğrencilerine ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerine “Grup Psikoterapileri” dersi vermeye devam etmektedir. 

Haziran 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Doktora programını tamamlayarak  “Panik bozuklukta solunum biofeedback kullanımının  hastalık şiddeti ve  kantitatif elektroensefalogram parametreleri üzerine etkisi”  başlıklı tezini vermiştir. 

3 kitabı bulunmaktadır. İlk kitabı 2004 yılında basılmış olan “Sosyal Fobi”dir. İkinci kitabı Uzm Dr Oğuz Tan ile birlikte yazılmış olan “Korkacak Ne var” ve 3. Kitabı 2009 yılında yayına çıkan “Kaygılanacak Ne Var” dır.