Dr.Öğr. Üyesi Salih AYDIN

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Salih AYDIN, 1971 yılında Tokat’ta doğmuştur. 1988 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi’inden mezun olmuş olup, 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1998-2000 yılları arasında Trakya Üniversitesi Adli Tıp Bölümü’nde eğitim almıştır. 2000-2006 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Beyin Cerrahi ihtisasını yapmıştır. Univ. Degli Studi Di Napoli Federico II’ de üç ay klinik gözlemci olarak aktif ameliyatlara katılmış olup, İtalya dönüşü mecburi hizmetini İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde kaldığı süre içinde beyin cerrahisinin her alanında hizmet verdiği gibi özellikle endoskopik endonazal hipofiz cerrahisi başta olmak üzere omurga cerrahisi ağırlıklı çalışmıştır