Uzm. Psk. Meral SARIKAYA

Psikolog

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde staj yaptı. 1999 Marmara depreminde deprem bölgesinde aktif olarak görev aldı. 2001- 2006 yılları arasında İlgi İşitme ve Konuşma Bozuklukları Rehabilitasyon Merkezinde çocuk ve ergenler ile çalıştı. Aynı zamanda Denge Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk ve ergenlerin yanı sıra Akademi Terapi Merkezinde yetişkin vakalarla bireysel psikoterapi seanslarını yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikoz, nevroz servisleri ile poliklinikte ayaktan ve yatan yetişkin hastaların tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda; dinamik yönelimli bireysel psikoterapi , psikodrama grup terapisi, etkileşim grupları, psiko-eğitsel grup terapisi ve psikometrik test uygulamalarında görev aldı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Psikoloji Laboratuvarı’ndan psikometrik testler eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yüksek lisansını tamamladı.2004-2006 yılları arasında Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği’nde Prof.Dr.Mehmet Z. SUNGUR tarafından verilen Kognitif&Davranışçı Psikoterapiler eğitim ve süpervizyonunu tamamladı. 2004 yılında eğitimine başladığı İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitütüsü’nde eğitimini tamamlayarak 2011 yılında psikodrama grup terapisti (Psikodramatist) olmaya hak kazandı. Prof.Dr.Doğan ŞAHİN tarafından verilen Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimine katıldı. Sağlık Bakanlığının Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Eğitici Eğitimini alıp ardından Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Tedavi Ekiplerine yönelik, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Eğitimini verdi. Sağlık bakanlığının ‘Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesini’ almaya hak kazandı.Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Merkezinden(CETAD) Cinsel İşlev Bozukluklarına yönelik terapi eğitimini aldı. Doç.Dr.Celal ODAĞ tarafından verilen Etkileşim Grupları eğitim ve süpervizyonunu alarak etkileşim gruplarında terapistlik yapmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Uzm.Psk.Yavuz ERTEN, Prof.Dr.Bella HABİP ve Prof.Dr.Mine ÖZMEN’nin analitik yönelimli vaka süpervizyonlarına katıldı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoterapi Merkezi’nin kuruluş aşamasında tedavi ekibi içinde görev alarak 2015 yılına kadar merkezde nevrotik bozukluklar ve kişilik bozuklukları alanında, bireysel ve grup terapisti olarak çalıştı. 2015 ağustos ayından itibaren NPEtiler Polikliniğinde çalışmaya başlamıştır.