Erişkin Psikoloğu Uzm. Psk. Melis ERGEZEN İLE İLGİLİ VİDEOLAR
(0 Video)

Uzm. Psk. Melis ERGEZEN

Erişkin Psikoloğu

1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini 2003-2007 yılları arasında T.E.B Ataşehir Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2012 yılında T.C Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir.

Öğrenimi sırasında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş -İnsan Kaynakları Birimi Stajyeri, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı – İnsan Kaynakları Birimi Stajyeri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği – Stajyer Psikolog, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Bağımlılık Kliniği’nde stajlarını başarı ile tamamlamıştır. Özel Andaç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 01.11.2012 – 17.07.2013 tarihleri arasında Psikolog olarak görev yapmıştır.  

Lisans öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır. Bunlardan bir kısmı; Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kartal Belediyesi işbirliği ile yürütülen "Düşük Sosyo-Ekonomik Aile ve Çocuklarla ‘Yaşayan Değerler Çalışması’ " ve “Aileler ile Çocuklarının İletişim Becerileri” gibi çalışmalardır.

Araştırma Projesi kapsamında “Banka Çalışanlarının İş Doyumu Düzeyleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki” konulu araştırmasını  başarı ile  tamamlamıştır.

Kasım 2013'den bu yana NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde psikolog olarak görev yapmaktadır.

Katıldığı Eğitim ve Kurslar:

04/2009 OKB Tanı Yaklaşım ve Tedavi
04/2009 Üniversitelerde Girişimcilik ve İş Planına Giriş JCI Türkiye Eğitim Enstitüsü 
05/2009 Yaşam Becerileri Geliştirme Grup Çalışması
05/2010 - Toplum Gönüllüleri Vakfı- Oryantasyon Programı
05/2010 – I. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu- Yeniden Özgürlük Projesi
04/2011 - II. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu
03/2012 – Beden Dili ve Motivasyon Eğitimi
04/2012 – Şizofreni ve Psikososyal Yaklaşım Semineri
11/2012 - MMPI Kişilik Testi / Türk Psikologlar Derneği
12/2012 – 03/2013 Psikodrama (98 saat)
09/2013 – Roschach / Prof. Dr. Tevfika İkiz (Halen devam etmektedir)