Psikiyatrist Dr.Öğr. Üyesi Dilek Meltem TAŞDEMİR ERİNÇ İLE İLGİLİ VİDEOLAR
(0 Video)

Dr.Öğr. Üyesi Dilek Meltem TAŞDEMİR ERİNÇ

Psikiyatrist

1971  yılında Lice 'de   doğdu. 1988  de  İzmit lisesinden  mezun  oldu. Tıp  fakültesini   Trakya  Üniversitesi Tıp  Fakültesinde  1996 yılında tamamladı. Konya  ve Tekirdağ'da pratisyen  hekim,  tam  zamanlı işyeri hekimi olarak  çalıştı.  İstanbul   Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'nde  Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji   asistanı  olarak  çalıştı. Psikiyatri uzmanlık  eğitimini  Bakırköy  Ruh ve  Sinir  Hastalıkları  Hastanesi'nde  tamamladı. Devlet hizmet  yükümlülüğünü   Gaziantep Dr. Ersin  Arslan  Devlet  Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak  tamamladı. Tıpta Uzmanlık Tezini '' Şizofreni Hastalarında Sanrı İçeriklerinin Yaşam Olayları ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi'' üzerine   yapmıştır.     Kendi  arzusu  ile kamu  görevinden  ayrıldı.
Yayınları:   Bilateral pedal edema associated with olanzapine treatment./The Journal of Neurobehavioral Sciences/2015;2(1):42-44.Psikiyatri alanında halen devam eden bilimsel çalışmaları mevcuttur.

International Psychoanalytical Association ve İstanbul Psikanaliz Derneği bağlantılı Psikanalitik Psikoterapi Formasyon Eğitimi (sürmekte),Kişilik Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşımlar Grup Eğitimi/Ocak-Mayıs 2009.Prof.Dr. Doğan Şahin, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi /Ekim 2010/CETAD (Modül 1-2), Travma ile İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR/Haziran 2012/TPD aldığı eğitimlerdir
       
İstanbul Tabip Odası/üye, Türk Psikiyatri Derneği /Üye, İstanbul Psikanaliz Derneği /Üye, İnternational Psychoanalytic Association /Aday Üye, bilimsel ve mesleki Kuruluşlara üyelikleridir